Kredyt preferencyjny dla rolników

27 grudnia 2018  — Arkadiusz

Zima to dobry czas dla rolników na przeanalizowanie planów związanych z rozwojem własnego gospodarstwa i ocenę swoich możliwości finansowych pod tym kątem.

Jeśli środki pieniężne, którymi dysponujesz, okażą się niewystarczające na spełnienie założeń, warto rozważyć zaciągnięcie kredytu. Dobrą propozycją dla rolników jest kredyt preferencyjny z dopłatą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Czym jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to rodzaj kredytu udzielanego na specjalnych warunkach określonym grupom klientów (w tym wypadku rolnikom). Lepsza oferta może dotyczyć m.in. ogólnych warunków umowy, niższego oprocentowania, harmonogramu spłaty rat, zabezpieczenia czy możliwości zastosowania prolongaty. Różnicę między ceną zwykłego, komercyjnego kredytu, a kredytu preferencyjnego pokrywa budżet państwa. Otrzymanie takiego kredytu wiąże się jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów formalnych (poza tymi, które obowiązują w przypadku starania się o zwyczajny kredyt).

Przeczytaj również: Rodzaje kredytów – formy i rodzaje kredytów bankowych i pozabankowych?

Na co można przeznaczyć kredyt?

Kredyty preferencyjne dla rolników w głównej mierze przeznaczane są na zakup gruntów rolnych, budowę i ulepszenie budynków, zakup niezbędnych maszyn i urządzeń rolniczych oraz na zakładanie plantacji wieloletnich.

W przypadku, gdy wnioskodawca chce otrzymać kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych, może starać się o przyznanie pożyczki w ramach dwóch linii kredytowych:

1. Na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).

2. Na zakup użytków rolnych (linia Z).

Warto wiedzieć, że w przypadku linii RR kredytem można wesprzeć zakup użytków rolnych w części nie większej niż 10% łącznej kwoty planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. W ramach linii Z cały udzielony kredyt może być przeznaczony na zakup użytków rolnych.

W tym wypadku pomoc w postaci dopłat do oprocentowania traktowana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie (pomoc finansowa, którą państwo członkowskie może przyznać gospodarstwu bez wcześniejszej zgody Komisji Europejskiej), dlatego też wysokość dopłaty nie może przekraczać 15 000 euro w okresie 3 lat (bieżącym roku i poprzedzających go 2 latach podatkowych), po uwzględnieniu wszystkich wypłat pomocy de minimis ze wszystkich tytułów.

Warunki kredytu preferencyjnego

Zarówno w linii RR, jak i w linii Z, kwota kredytu nie może być wyższa niż 80% wartości nakładów inwestycyjnych, a także nie może przekroczyć wartości 5 mln zł.

Co więcej, okres kredytowania nie może być dłuższy, niż 15 lat (możliwe jest jednak zastosowanie 2-letniej karencji w spłacie kredytu). Oprocentowanie kredytu preferencyjnego dla rolników wynosi nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać kredyt preferencyjny?

Rolnik chcący uzyskać kredyt z dopłatą ARiMR powinien:

1. Przygotować plan inwestycji z uwzględnieniem:

– celu inwestycji,

– lokalizacji i opisu projektu (łącznie z datą jego rozpoczęcia i zakończenia),

– struktury finansowania inwestycji, ze wskazaniem na przeznaczenie i kwotę kredytu i wkładu własnego oraz z uwzględnieniem planowanych kosztów inwestycji objętych inną pomocą publiczną,

– kierunku produkcji w czasie trwania kredytu,

– informacji o rynkach zbytu, zwłaszcza jeśli inwestycja ma przyczynić się do wzrostu produkcji,

– okresu kredytowania i karencji w spłacie kredytu.

2. Złożyć w banku wniosek o kredyt wraz z wymaganymi załącznikami:

– planem inwestycji,

– oświadczeniami uzupełnionymi według wskazanych wzorów,

– formularzem niezbędnym przy staraniu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzupełnionym według wzoru,

– kompletem wymaganych przez bank dokumentów.

Dysponując powyższymi danymi bank podejmie decyzję, czy rolnikowi można udzielić kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR do oprocentowania.

Przeczytaj również: Co to jest kredyt konsolidacyjny i na czym polega?

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje o kredycie preferencyjnym dla rolników oraz zasady, na których udzielane jest tego typu finansowanie, można znaleźć na stronie http://www.arimr.gov.pl/(zakładka „Pomoc krajowa” – „Kredyty preferencyjne od 2015 r.”). Dokładne informacje udzielane są też we wszystkich bankach współpracujących (listę banków można znaleźć na stronie agencji).

Oblicz, ile wyniesie rata Twojego kredytu, jak długo będziesz spłacać zadłużenie, i ile zapłacisz odsetek!

Jedna odpowiedź do “Kredyt preferencyjny dla rolników”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *