Pożyczka bezzwrotna – czy coś takiego istnieje?

pożyczka bezzwrotnaFirma wymaga wkładu finansowego na inwestycje, które pozwolą jej się rozwijać. Środki na ten cel, przedsiębiorcy pozyskują najczęściej w formie pożyczek. Choć oferta pożyczkowa jest bardzo bogata, to największym zainteresowaniem cieszy się pożyczka bezzwrotna dla firm, której nazwa sugeruje, że nie trzeba jej zwracać.  Czy taka pożyczka w ogóle istnieje?

Czy istnieją pożyczki bezzwrotne?

Tak, takie pożyczki faktycznie istnieją, ale nie są one w rzeczywistości, aż tak bezzwrotne, jak wskazuje ich nazwa.

Pożyczka bezzwrotna to firmowa pożyczka bankowa, dla klientów chcących uzyskać środki na dowolny cel. W przypadku takiego zobowiązania, pożyczkobiorca spłaca praktycznie same odsetki i pozostałe koszty bankowe. Jeśli spełniony zostanie szereg warunków, pożyczony kapitał, może pozostać niezwrócony.

Oferta wydaje się szczególnie atrakcyjna dla nowopowstałych firm. Tylko jak w przypadku tej pożyczki, swoje interesy zaspokaja bank? Jeśli spełnimy wymogi i kapitał pozostanie niezwrócony, to całkowite koszty pożyczki, wyniosą nas tyle samo, co pożyczony kapitał. Zaciągając pożyczkę w wysokości 25 tys. zł, na 10 lat, oddamy tyle samo lub więcej, więc bank odzyska pieniądze, które nam pożyczył. Wciąż brzmi interesująco, prawda? W czym tkwi haczyk?

Przede wszystkim, trudno spełnić wymogi. Pożyczka będzie bezzwrotna tylko, gdy wszystkie raty będą spłacane regularnie. Wystarczy jedno spóźnienie i oddamy również cały pożyczony kapitał, a to oznacza podwójną kwotę do zwrotu. Ryzyko jest wysokie, zwłaszcza przy długim okresie kredytowania.

Ponadto, w umowie mogą pojawić się zapisy, na mocy których, bank może narzucić klientowi skorzystanie z innych jego ofert finansowych, np. założyć płatne konta, albo skorzystać z usług partnerskich firm zewnętrznych, które będą już płatne.

Pożyczka bezzwrotna a dotacje

Dotacje, z pozoru mogą wydawać się podobne do pożyczki bezzwrotnej, ale są między nimi zasadnicze różnice. Dotacja pozwala przedsiębiorcy pozyskać bezzwrotne środki finansowe, pochodzące z funduszy krajowych i unijnych. Pozwala na rozwój i realizację konkretnych działań oraz ułatwia prowadzenie działalności, ale nie umożliwia zachowania jej ciągłości finansowej. Dotacja ma charakter uznaniowy, nieodpłatny i jednorazowy. Koniec realizacji projektu, oznacza również koniec środków.

Są dotacje przeznaczone dla osób, które nie prowadzą jeszcze działalności, a dopiero zamierzają ją założyć i mają przygotowany biznesplan, oraz dotacje dla istniejących już firm. W zależności od profilu i wielkości biznesu, należy wybrać charakter programu, który umożliwi zdobycie kapitału.

Ubiegając się o dotację, musimy spełniać ściśle określone wymogi, ale szansę na pomoc ma każdy koncept, który skupia się na rozwoju przedsiębiorstwa i jest poparty odpowiednią, bogatą dokumentacją. Warto pamiętać, że dotacja wymaga wkładu własnego i zostaje przyznawana na konkretny cel. Wykorzystanie jej niezgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem, skutkować będzie koniecznością zwrotu, części lub całości środków, wraz z odsetkami, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Dotacja i pożyczka bezzwrotna bardzo się różnią, a wybór odpowiedniego dla nas finansowania, zależy głównie od profilu i wielkości biznesu.