Pożyczka podporządkowana – kto może ją wziąć?

3 grudnia 2019  — Dariusz

pożyczka podporządkowanaZdarza się, że nakłady inwestycyjne w firmie wymagają zewnętrznych źródeł finansowania. Pomagają w tym fundusze Mezzanine, które umożliwiają pozyskanie kapitału nawet na ryzykowne inwestycje, które często uniemożliwiają uzyskanie tradycyjnego kredytu.

Najczęściej spotykaną formą finansowania biznesu, jest pożyczka podporządkowana.

 

Czym jest pożyczka podporządkowana?

Pożyczka podporządkowana skierowana jest przede wszystkim, do małych i średnich firm, prowadzących działalność we wszystkich sektorach komercyjnych, oraz dla podmiotów, które chcą kupić przedsiębiorstwo i potrzebują na ten cel środków.

Pożyczka taka może zostać wykorzystana, również na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz kapitał obrotowy. Jej główną koncepcją jest zasilenie funduszy przedsiębiorstwa, rozszerzenie i wzmocnienie jego działalności lub realizację nowych projektów.

Przeczytaj również: Pożyczka w rodzinie – jak zgodnie z prawem pożyczać pieniądze od rodziny?

Pożyczka podporządkowana jest specyficznym zobowiązaniem, które udzielane jest jednostkom zależnym, przez kontrolujące je jednostki dominujące. Co oznacza, że pożyczkobiorca jest podmiotem zależnym od pożyczkodawcy. Zobowiązanie, powstaje na mocy umowy zawartej między bankiem, a dostarczycielem kapitału. Cechą charakterystyczną takiej pożyczki jest to, iż w przypadku bankructwa lub upadłości pożyczkobiorcy, wierzyciel jest spłacany jako ostatni. Sprawia to, że pożyczka cechuje się wysokim ryzykiem, jednak jest to łatwiejsze i tańsze, niż emisja akcji firmy. Ten rodzaj finansowania, najczęściej wykorzystują banki, wspierając w ten sposób, rozwój swojej spółki zależnej.

W przypadku kredytów bankowych, przedsiębiorca ma szansę otrzymać finansowanie, jeśli jego inwestycja nie jest zbyt ryzykowna. Pożyczka podporządkowana natomiast, oznacza, że inwestor akceptuje wysoki poziom ryzyka, oczekując w zamian udziałów w potencjalnych zyskach z inwestycji. W zamian za gotówkę, zyskuje on najczęściej zabezpieczenie na aktywach przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również: Pożyczka bezzwrotna – czy coś takiego istnieje?

Zasady spłaty pożyczki podporządkowanej

Pożyczka podporządkowana nie ma na celu ochrony interesów wierzyciela, który pożyczki udziela. Nie ma on pierwszeństwa zaspokojenia, jak ma to miejsce w przypadku kredytów klasycznych. Ta konstrukcja chroni interesy wierzyciela uprzywilejowanego. Mówiąc prościej, jeśli firma, która zaciągnęła pożyczkę zbankrutuje lub upadnie, pożyczkodawca będzie spłacony jako ostatni. W pierwszej kolejności spłaceni zostaną wszyscy kontrahenci, firmy współpracujące i pracownicy, a dopiero po spłacie wszystkich zobowiązań, zaspokojony zostanie dług wobec firmy, która udzieliła pożyczki.

Spłata pożyczki podporządkowanej, wynosi zazwyczaj minimum 5 lat. Przedsiębiorca dokonuje spłaty kapitału, po zakończeniu ustalonego w umowie okresu finansowania, najczęściej w trybie jednorazowym, razem z odsetkami.

Istnieją szczególne okoliczności, kiedy pożyczka może zostać spłacona przed okresem minimalnym, ale musi na to wyrazić zgodę organ nadzoru, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pożyczkobiorca, ogłosi likwidację lub staje się niewypłacalny. Jednak konieczne jest zachowanie kolejności spłaty wierzycieli, tak aby pożyczkodawca został spłacony ostatni. Wcześniejsza spłata zobowiązania może nastąpić również, gdy istnieje gwarancja, że spłata nie wpłynie negatywnie na wypłacalność i rentowność dłużnika. Jeżeli pożyczka została zaciągnięta na czas nieokreślony, nie może zostać spłacona przed terminem.

Przeczytaj również: Pożyczka kieszonkowa – nowość w ofertach pożyczkodawców

 

Oblicz, ile wyniesie rata Twojego kredytu, jak długo będziesz spłacać zadłużenie, i ile zapłacisz odsetek!

Jedna odpowiedź do “Pożyczka podporządkowana – kto może ją wziąć?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *