Pożyczka w rodzinie – jak zgodnie z prawem pożyczać pieniądze od rodziny?

rodzinaPożyczka w rodzinie? Taka pożyczka jest zazwyczaj najwygodniejsza. Bliscy rzadko naliczają odsetki, nie sprawdzają naszej zdolności kredytowej i łatwiej ustalić warunki spłaty. Ale mimo to, niechętnie zaciągamy pożyczkę u bliskich i wybieramy takie rozwiązanie, tylko w ostateczności.

Jeśli i Ty planujesz wkrótce poruszyć ten temat, sprawdź jak zgodnie z prawem pożyczać pieniądze od rodziny. Wszyscy wiemy, że z urzędem skarbowym nie ma żartów…

Pożyczka w rodzinie a przepisy

Zgodnie z polskimi przepisami, od pożyczki prywatnej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 0,5% od jej wysokości. Pożyczka w rodzinie jest jednak z tego obowiązku zwolniona, ale to zależy od tego, jak bliską rodziną jest dla nas pożyczkodawca oraz jaką pożyczamy kwotę.

Pożyczka w rodzinie z I grupy podatkowej

Zwolniona z podatku jest pożyczka w rodzinie, której udziela osoba z I grupy podatkowej, czyli: obecny małżonek, zstępni (syn, córka, wnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, zięć, teściowie. Kwota pożyczki od jednej osoby, nie może przekroczyć 9637 zł w ciągu 5 lat. Taka pożyczka nie musi być zgłaszana ani udokumentowana.

Jeśli pożyczka przekracza tę kwotę, należy ją zgłosić do urzędu skarbowego w terminie 14 dni, ale co najważniejsze, zwolnienie w tym wypadku nie dotyczy teściów, zięciów i synowych. Pieniądze natomiast muszą zostać wpłacone na nasze konto bankowe. Jeśli zbagatelizujemy formalności i nie dopełnimy warunków, a urząd skarbowy dopatrzy się nieprawidłowości, będziemy musieli zapłacić podatek… aż 20%.

Pożyczka od dalszej rodziny

Jeżeli pożyczki udziela osoba z dalszej rodziny, również istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku podatkowego, jednak wtedy nie może ona przekraczać:
– 1 tys. zł jednorazowo od jednej osoby,

– 5 tys. zł w ciągu 3 lat, od jednej osoby,

– łącznie 25 tys. zł od kilku osób,

W przypadku wyższych kwot, pożyczkobiorca również musi zgłosić pożyczkę do urzędu i udokumentować ją przelewem na konto, a następnie odprowadzić podatek, w wysokości 0,5 % od różnicy między sumą pożyczek, a kwotą zwolnioną od podatku.

Pożyczka w rodzinie – na jakich warunkach?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, umowa pożyczki przekraczająca wartość 1000 zł powinna zostać zawarta na piśmie. Taka umowa, nie wymaga poświadczenia notarialnego, ale stanowi dowód dokonania czynności prawnej i może okazać się pomocna w razie problemów. Nie ma jednego obowiązującego wzoru takiej umowy, ale powinny znaleźć się w niej informacje takie, jak:

  • data i miejsca jej zawarcia,
  • strony umowy i stopień pokrewieństwa
  • kwota pożyczki,
  • zobowiązania pożyczkobiorcy, odnośnie zwrotu,
  • terminu udzielenia i zwrotu pożyczki,
  • ewentualna wysokości odsetek,
  • sposobów wypłaty oraz zwrotu pożyczki.

Warto pamiętać, że w przypadku pożyczki oprocentowanej, naliczane odsetki stają się dla pożyczkodawcy przychodami, więc powinien wykazać przychód w rocznym zeznaniu podatkowym PIT i rozliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jak odzyskać pieniądze pożyczone rodzinie?

Jeśli mamy problem z odzyskaniem długu, są 3 opcje:

  • Ugoda z pożyczkobiorcą, określająca nowe warunki spłaty lub rozłożenie jej na mniejsze raty.
  • Sprzedaż długu, która nie wymaga zgody pożyczkobiorcy. Należy jedynie powiadomić dłużnika o zmianie wierzyciela.
  • Wystąpienie na drogę sądową. Do pozwu trzeba koniecznie dołączyć umowę pożyczki, dlatego ważne jest, aby została zawarta pisemnie. Kiedy sąd ogłosi wyrok, odzyskaniem długu zajmie się komornik.